Honlapunk azért használ Cookiekat, hogy fokozza az Ön által használt élményt. Honlapunk használatának folytatásával Ön hozzájárul a Cookie-k használatához.

Játssz velünk minden héten az Instagramon kuponért

Játssz velünk minden héten az Instagramon kuponért
Fantasztikus hírrel érkeztünk, mostantól minden hétfőn valaki boldog tulajdonosa lesz egy 2 000 Ft értékű VIP Parfüm kuponnak Instagram oldalunkon történő nyereményjátékunkon. A részvételhez nem kell mást tenned, csak kedvelni a legutóbbi 5 posztot! További részletekért és a játékszabályzatért olvass tovább.

Jelen feltételek a VIP PARFÜM WEBÁRUHÁZ Kft. továbbiakban a „Szervező” által saját Instagram oldalán keresztül kezelt és lebonyolított promócióra, sorsolásra vagy versenyre vonatkoznak (továbbiakban „Játék”). A feltételek nem vonatkoznak olyan Játékokra, amelyeket applikációval vagy adatbeviteli űrlappal működnek.

 

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1 A Felhasználó az Üzenőfali játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a közösségi média játékban részt kíván venni, jelen szabályzatot pedig teljes körűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.2 Az Üzenőfali játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú természetes személy, akik érvényes közösségi média profillal rendelkeznek.

1.3 Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvő képességű úgy az Üzenőfali játékban részt venni csak törvényes képviselőjének a hozzájárulásával jogosult. Cselekvőképtelen személy a játékban nem vehet részt, az ilyen személyeknek a Játékhoz szükséges közösségi média aktivitásait a Szervező érvénytelennek tekinti.

1.4 Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a közösségi médiára vonatkozó felhasználói feltételeket megszegve, vagy azokat megkerülve regisztrált, automatikusan kizárásra kerül.

2. A JÁTÉK MENETE

2.1 Közösségi média oldali posztban kerül ki a játék. 

2.2 A játék az alábbi időszakban él: 

  • minden héten hétfőn sorsolás az előző heti legutóbbi 5 posztot kedvelők között

2.3 A nevezés menete (“Nevezési Útmutató”): A nevezéshez az alábbi feltételek köthetőek: 

  • Az adott közösségi oldal követése, ahol a játékos játszani kíván

  • Minden héten vasárnapig a legutóbbi 5 poszt kedvelése.

2.4 Az elérhető Nyeremények száma és típusa (“Nyeremények”):

Minden héten: 2 000 Ft értékű VIP Parfüm vásárlási kupon

2.5 A nyertest sorsolással fogjuk kiválasztani a játékban foglalt kritériumok alapján.  

2.6 Abban az esetben, ha eltérés adódik ezen játékszabályzat bármely feltétele, és egy Játék Posztban konkretizált feltétel között, úgy a Játék ezen feltételei alkalmazandók.

 

3. NEVEZÉSI ÚTMUTATÓ

3.1 Közösségi média játékban való részvétel menetét ez a dokumentum foglalja össze teljeskörűen. A Játék Posztban közölt eltérő instrukciók hiányában egy jelentkező csak egyszer vehet részt egy Játékban.

3.2 Minden olyan nevezés, amely nem érkezik be a Határidőig, vagy nem a Nevezési Útmutatóval összhangban történik, nem jogosít fel a Játékban való részvételre.

3.3 A műszaki hibából adódó, be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. Automata rendszer (például robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata tilos és automatizált rendszerrel való nevezésre irányuló mindennemű kísérlet érvényteleníti a Felhasználó jogosultságát a nyereményekre.

 

4. A NYERTES(EK) KIVÁLASZTÁSA

4.1 A Nyertes kiválasztása minden hétfőn történik.

4.2 A Nyertest értesítjük, a neveket egy posztban tesszük közzé a Játék Instagram oldalán szereplő sztoriban, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak (lásd. Nevezési feltételek). Amennyiben a nyertes Felhasználó az eredményhirdetést követő legkésőbb 30. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a nyertes Felhasználó, aki a leírtak szerint, a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

4.3 A Nyertes(ek) az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli(k). Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) sem a Szervezőnek, sem a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőriznie.

5. NYEREMÉNYEK

5.1 A Nyeremény hetente 1db 2 000 Ft értékű VIP Parfüm kupon

5.2 A Nyertest kötik a Nyeremény részeként szolgáltatást nyújtó harmadik fél által előírt feltételek. A Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget harmadik személyek szolgáltatásaiért, tevékenységeiért vagy mulasztásaiért, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény egy eseményre vagy élményre szóló jegyet tartalmaz, és az adott eseményt vagy élményt az adott szolgáltató nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti. A Játék Poszt ellenkező rendelkezése hiányában, az adott eseményen, élményen történő részvételhez szükséges utazási és minden egyéb költségeket a Nyertes maga viseli.

 

6. A FELHASZNÁLÓ KIZÁRÁSA A JÁTÉKBÓL

6.1 A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót a Nyereményjátékból:

- akik bármilyen jogellenes magatartást tanúsítanak a játékkal összefüggésben

- akik megsértik a jelen Szabályzat rendelkezéseit;

- aki a Nyereményjátékban más személy adataival visszaélve, annak tudta nélkül vesz részt;

- akiket a Szervező egyéb okból indokoltnak tart törölni, így különösen akkor, ha a Felhasználó a Közösségi médián nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel sérti a Szervező vagy a Lebonyolító jogos gazdasági érdekeit, más személy, személyek vagy társadalmi csoportok méltóságát.

6.2 Szervező továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

7. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező az üzenőfalon keresztül értesíti a Felhasználókat.

8. A SZERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ FELELŐSSÉGE

A Szervező és Lebonyolító nem szavatolják a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggeszthetik, megszüntethetik. A Szervező és a Lebonyolító a Játék, valamint a Játék oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban kizárják felelősségüket. A Szervező és Lebonyolító kizárnak minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

9.2 A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

9.3 A jelen Szabályzatból eredő vitás kérdések eldöntésére Szervező a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét köti ki.

9.4 A Játék független a közösségi média szolgáltatójától, aki ebben szervezőként nem vesz részt, és ezt nem támogatja.

9.5 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék indokolt esetben bármikor visszavonja vagy megváltoztassa.

9.6 A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

10. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

- Az Üzenőfali játékban történő részvétellel a Felhasználó hozzájárul a nevének, e-mail címének, és - nyerése esetén- lakcímének a kezeléshez. Az adatok kezelésének jogalapja a

Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

- A Nyertes nevét a Lebonyolító a közösségi média posztban teszi közzé, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak.

- A Játék lebonyolítása körében a személyes adatokon a Lebonyolító által végzett műveletek (gépi sorsolás, adatfelvétel, nyeremények postázása) tekintetében a Lebonyolító a Szervező adatfeldolgozójának minősül. Lebonyolító kizárólag a Játék lebonyolítása céljából végzi a fenti műveleteket a személyes adatokon, saját célra a személyes adatokat nem kezeli és nem dolgozza fel, és a Játék befejezését követő legkésőbb 10 napon belül az adatokat törli saját adatbázisából.

- A kezelt adatokat a Szervezőnek és Lebonyolítónak a Játék lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.

Tartalomhoz tartozó címkék: Nyereményjáték
Az oldal tetejére